คลิกปุ่ม "ขึ้นโจทย์ใหม่" เพื่อเริ่มการทำแบบฝึกหัด
IPv4 address ที่โจทย์กำหนดให้ :  . . . /
  หรือ ใส่ค่า IPv4 address และ Prefix Length ที่ต้องการให้โปรแกรมคำนวณให้
IPv4 address ที่ต้องการ :  . . . /  
   จงใส่ผลคำนวณเกี่ยวกับ IP Address ลงในช่องต่างๆ ตามที่โจทย์ถามดังต่อไปนี้
   กดปุ่ม "ตรวจสอบ" เพื่อตรวจคำตอบว่าถูกหรือผิด หรือกดปุ่ม "แสดงคำตอบ" เพื่อแสดงคำตอบที่ถูกต้อง

 Subnet Mask/IPv4 address ตรวจสอบ/แสดงคำตอบ คำตอบ ถูกหรือผิด
Subnet Mask . . . . . .
Network ID . . . . . .
IP โฮสแรก . . . . . .
IP โฮสสุดท้าย . . . . . .
 Broadcast IP  . . . . . .
 Wildcard Mask 
  แทนชุดไอพีนี้ 
. . . . . .
ตรวจสอบ หรือ ให้แสดงคำตอบทั้งหมด :
  สามารถศึกษาวิธีคำนวณอย่างง่ายจากบทความของเราโดย <<คลิกที่นี่>>

IP Calculator คำนวณ IP คอร์สอบรม CCNA CCNP CCDA CSE ติดตั้งวางระบบ Cisco จำหน่าย-ให้เช่าอุปกรณ์ Cisco โดยวิศวกรมืออาชีพ

Ranet Co., Ltd. 5 Fortune Town Building, 2nd Floor, Room 056, Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel.: 02-642-1235, 089-177-4448     Fax: 02-641-1460     Contact Details
Copyright © 2009. All rights reserved.