E-Learning
Courses
 
ทักษะพื้นฐานของวิศวกรเครือข่าย
ซิสโก้ - Cisco Entry-Networker
ความรู้ด้านเครือข่ายเบื้องต้น
ตามหลักสูตร CCNA
CCDA การออกแบบเครือข่าย
ซิสโก้เบื้องต้น
(รหัสสอบ 640-863 DESGN)
เทคโนโลยีเราท์ติ้งขั้นสูง
642-902 (ROUTE)
เทคโนโลยีการใช้สวิตช์มัลติเลเยอร์
642-813 (SWITCH)
เทคนิคการแก้ปัญหา
บนเครือข่ายซิสโก้ขั้นสูง
642-832 (TSHOOT)
ความรู้ด้านการออกแบบเครือข่าย
โดยใช้อุปกรณ์ของ Cisco
CSE (Sales Expert)
ความรู้พื้นฐานด้านโซลูชั่นซิสโก้
(รหัสสอบ 646-204/205)
คอร์สตามสั่ง ตรงใจคุณ
(Mix it up!)
Boot Camp
Instructor Profile
Certificate
ปฏิทินการสอน
วิธีการชำระเงิน
 
 
 
Courses » CSE ความรู้พื้นฐานด้านโซลูชั่นซิสโก้ (รหัสสอบ 646-204/205)
 
 
รหัสวิชา: SE101 อาจารย์ผู้สอน: อ.รชา เพริศพิพัฒน์, อ.ฐพล โลกวิรุฬห์, อ.ศุภกร วิสุทธิโช
ระยะเวลาเรียน: 2 วัน ราคา: 4,900 บาท
ความรู้พื้นฐาน: ไม่มี
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ: ความรู้สำหรับนำไปสอบใบประกาศ CSE (วิชา 646-204 และวิชาใหม่ที่จะมาแทนในตุลา'53 646-205)
และนำไปใช้ในการเป็น Pre-Sales นำเสนอโซลูชั่นให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 
 
รายละเอียดของเนื้อหา:
ขั้นตอนการให้บริการลูกค้าแบบต่างๆ ในฐานะ Cisco Partner/Distributor
หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่งานขายและเสนอโซลูชั่น และทักษะที่พึงมี
โครงสร้างผลิตภัณฑ์ของซิสโก้
โซลูชั่นด้าน Routing & Switching และฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง
โซลูชั่นด้านเครือข่ายแลนไร้สาย และฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง
โซลูชั่นด้านความปลอดภัย และฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง
โซลูชั่นด้าน VoIP/Video Conference และฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง
โซลูชั่นด้านสตอเรจ และเวอร์ช่วลไลเซชั่น และฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง
โมเดลพื้นฐานในการออกแบบ และวางระบบเครือข่ายซิสโก้
การใช้เอกสาร และทูลต่างๆ ของซิสโก้ในการทำงาน เช่น การ Comply Spec การเสนอราคา ฯลฯ
 


คอร์สอบรม CCNA CCNP (ROUTE SWITCH TSHOOT) CCDA CSE ติดตั้งวางระบบ Cisco จำหน่าย-ให้เช่าอุปกรณ์ Cisco ทำ MA ขายประกัน SMARTnet

Ranet Co., Ltd. 191 Soi Prachasanti, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel.: 084 111 6944, 082 080 9191      Contact Details
Copyright © 2021. All rights reserved.

หมายเหตุ - บริการต่างๆ โดยเฉพาะด้านการอบรมของราเน็ท ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
หรือ Cisco Systems, Inc ใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งโลโก้ ภาพและตราสินค้าใดๆ บนเว็บ ถือเป็นสิทธิ์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ