E-Learning
Courses
 
ทักษะพื้นฐานของวิศวกรเครือข่าย
ซิสโก้ - Cisco Entry-Networker
ความรู้ด้านเครือข่ายเบื้องต้น
ตามหลักสูตร CCNA
CCDA การออกแบบเครือข่าย
ซิสโก้เบื้องต้น
(รหัสสอบ 640-863 DESGN)
เทคโนโลยีเราท์ติ้งขั้นสูง
642-902 (ROUTE)
เทคโนโลยีการใช้สวิตช์มัลติเลเยอร์
642-813 (SWITCH)
เทคนิคการแก้ปัญหา
บนเครือข่ายซิสโก้ขั้นสูง
642-832 (TSHOOT)
ความรู้ด้านการออกแบบเครือข่าย
โดยใช้อุปกรณ์ของ Cisco
CSE (Sales Expert)
ความรู้พื้นฐานด้านโซลูชั่นซิสโก้
(รหัสสอบ 646-204/205)
คอร์สตามสั่ง ตรงใจคุณ
(Mix it up!)
Boot Camp
Instructor Profile
Certificate
ปฏิทินการสอน
วิธีการชำระเงิน
 
 
 
Courses » คอร์สตามสั่ง ตรงใจคุณ (Mix it up!)
 
 
รหัสวิชา: ET101 อาจารย์ผู้สอน: อ.รชา เพริศพิพัฒน์, อ.ฐพล โลกวิรุฬห์, อ.ศุภกร วิสุทธิโช
ระยะเวลาเรียน: ตามความต้องการลูกค้า ราคา: ตามความต้องการลูกค้า
ความรู้พื้นฐาน: แล้วแต่หัวข้อเนื้อหา
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ: ความรู้และความเชี่ยวชาญตามที่ท่านต้องการ ด้วยคุณภาพของราเน็ท
 
เพราะเราเข้าใจความต้องการที่หลากหลาย และอยากเลือกเรียนรู้ตามใจคุณ ราเน็ทจึงพร้อมออกแบบคอร์สเรียนตามหัวข้อที่ลูกค้าต้องการ โดยสามารถเลือกรายการเนื้อหาที่สนใจได้ ไม่ว่าจะเป็น Routing-Switching, Security, Wireless, Voice, Network Management จะเน้นทฤษฎีหรือปฏิบัติ ใช้อุปกรณ์รุ่นใดบ้าง อบรมที่สถาบันหรือนอกสถานที่ (In-House)

หากสนใจกรุณาติดต่อเพื่อให้ทางเราออกแบบการอบรมและเสนอราคาให้อีกครั้งหนึ่งครับ

หมายเหตุ - คอร์สนี้เหมาะสำหรับการอบรมตามโปรเจ็กต์ หรืออบรมเจ้าหน้าที่ตาม Job Description เป็นต้น
 


คอร์สอบรม CCNA CCNP (ROUTE SWITCH TSHOOT) CCDA CSE ติดตั้งวางระบบ Cisco จำหน่าย-ให้เช่าอุปกรณ์ Cisco ทำ MA ขายประกัน SMARTnet

Ranet Co., Ltd. 191 Soi Prachasanti, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel.: 084 111 6944, 082 080 9191      Contact Details
Copyright © 2021. All rights reserved.

หมายเหตุ - บริการต่างๆ โดยเฉพาะด้านการอบรมของราเน็ท ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
หรือ Cisco Systems, Inc ใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งโลโก้ ภาพและตราสินค้าใดๆ บนเว็บ ถือเป็นสิทธิ์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ