โซลูชั่นด้านความปลอดภัย
(Security)

โซลูชั่นด้านความปลอดภัย (Security)

ราเน็ท ให้บริการโซลูชั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยบนเครือข่ายอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การทำไฟร์วอลล์พื้นฐาน การวางระบบตรวจจับผู้บุกรุก ระบบบันทึกเหตุการณ์หรือ Log โดยเฉพาะตาม พ.ร.บ. ฯ ระบบการยืนยันตัวตน การจัดการความปลอดภัยภายในเครือข่าย และบริการอื่นๆ ได้แก่

  • การตั้งค่าฟีเจอร์ความปลอดภัยบนอุปกรณ์เครือข่ายพื้นฐานได้แก่ การแบ่งเครือข่ายภายในด้วย VLAN, การใช้ฟีเจอร์ความปลอดภัย บนสวิตช์อย่างเช่น การจำกัดเครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อเข้าพอร์ตด้วย Port-Security การตั้งค่า Management / Native VLAN, การใช้ฟีเจอร์อย่าง DHCP Snooping, ARP Inspection และ IP Source Guard เป็นต้น หรือจะเป็นการตั้งค่า Access Control List (ACL)
  • การออกแบบและติดตั้งระบบเกตเวย์ไฟร์วอลล์ (Gateway Firewall) แบบครบวงจรให้สามารถควบคุมการเข้าถึงจาก Untrust Zone, DMZ และ Trust Zone ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังป้องกันผู้บุกรุกที่ใช้วิธีต่างๆ ป้องกันเข้าถึงจากไวรัส, มัลแวร์, หรือการโจมตีบนเครือข่าย รวมถึงการสร้างการเชื่อมต่อ VPN ผ่านเข้ารหัสแบบ IPSEC บนอุปกรณ์ที่รองรับ ทั้งในรูปแบบ Site-to-Site และ Client-to-Site
  • การติดตั้งระบบบันทึกเหตุการณ์ Log บนเครือข่ายอันชาญฉลาดที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญบนเครือข่าย และนำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาต่างๆ และตอบสนองทันทีในเวลาอันสั้นเพื่อลดการโจมตีหรือความเสียหายที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมถึงบันทึกการส่งผ่านข้อมูลจัดเก็บลงในฮาร์ดดิสก์สำรองขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการบันทึก Log การใช้งานตามกฎหมาย