โซลูชั่นด้านโทรศัพท์ไอพี
(Voice)

โซลูชั่นด้านโทรศัพท์ไอพี (Voice)

ราเน็ท ให้บริการโซลูชั่นเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยเสียงบนเครือข่าย หรือ Voice over IP (VoIP) ในหลายรูปแบบ ด้วยอุปกรณ์มาตรฐานระดับ Enterprise ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการสื่อสารในรูปแบบเสียงผ่านระบบเครือข่าย เป็นการลงทุนอันชาญฉลาดที่ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้มากกว่าในระยะยาว และใช้ร่วมกับฟีเจอร์และเทคโนโลยีอื่นบนเครือข่ายตามหลักการของ Unified Communication ดังต่อไปนี้

  • การติดตั้งระบบ VoIP ทั้งการใช้ผ่านตู้โทรศัพท์พื้นฐาน IPBX ที่มีอยู่แล้ว หรือใช้ร่วมกับ Appliance สำหรับโทรศัพท์ไอพีโดยเฉพาะ เช่น Unified Communication, Telephone Gateway หรือเป็นเราท์เตอร์แบบ Integrated เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้งานมากที่สุด รวมทั้งสามารถติดตั้งกับโทรศัพท์ไอพีที่ใช้โปรโตคอลหลายแบบ ได้แก่ SIP, Skinny หรือ H.323 เป็นต้น
  • การติดตั้งระบบควบคุมเครือข่ายโทรศัพท์ไอพีด้วย Call Server ที่สามารถจัดการจากส่วนกลาง อันได้แก่ การตั้งค่าเบอร์โทรศัพท์ภายใน การควบคุมและอนุญาตการสื่อสารในโทรศัพท์แต่ละกลุ่ม หรือแม้แต่การทำ QoS ให้ได้คุณภาพการสื่อสารที่ดีที่สุด แม้จะใช้ผ่านเครือข่าย WAN ของ ISP อย่าง Leased Line ข้ามสำนักงานต่างสาขา หรือโทรศัพท์ข้ามประเทศ เป็นต้น
  • การติดตั้งร่วมกับการสื่อสารประเภทอื่น เช่น การประชุมแบบวิดีโอทางไกล (Video Conference) หรือการใช้ฟีเจอร์อื่นๆ บนหลักการของ IP Communication เป็นต้น